WORK LIFE BALANCE

Je skvělé, že dnešní doba nám umožňuje se vzdělávat a kráčet vzhůru. Často se ale stane, že jsme natolik zahleděni do vzdálených cílů, že si nevšimneme, že zanedbáváme ty nejbližší. Touha smysluplně sladit kvalitní profesní život a rodinu dnes není ničím, za co by se člověk měl stydět. Právě vůle změnit život je hybnou silou vašich dalších kroků. Naučte se poznávat, co je důležité a jak zvládnout vše, co nejlépe s ohledem na své zdraví.

Využijte nabídky našeho populárního workshopu, který je koncipovaný jako den s našimi odborníky z řady směrů životního stylu. Na místě se tak v podobě krátkých konzultací dozvíte o něco víc sami o sobě a kromě příjemného pocitu si odnesete objasnění mnoha příčin například únavy, podrážděnosti nebo apatie. Vše souvisí se vším, ukážeme vám, jak s nadhledem rozplést zapeklité situace a stavy. A kde hledat ten správný balance. Ozvěte se nám na balance@re-course.cz

DEN PRO ZDRAVÍ

Populární workshop je koncipovaný jako den s našimi odborníky z řady směrů životního stylu. Na místě se tak v podobě krátkých konzultací dozvíte zase o něco víc sami o sobě. Kromě příjemného pocitu si odnesete objasnění mnoha příčin například únavy, podrážděnosti nebo apatie. Vše souvisí se vším, ukážeme vám, jak s nadhledem rozplést zapeklité situace a stavy.

SYNDROM VYHOŘENÍ

Téma, které nás dlouhodobě zajímá a pracujeme s ním na mnoha úrovních – od obecně laděných informativních workshopů, akreditovaného kurzu, pravidelnou spolupraci s vaší společností či terapií s jedinci. Poslední dobou často skloňovaný termín jako první popsal americký psychoanalytik Herbert J. Freudenberger, a to v roce 1974.  Jedná se o celkové duševní i citové vyčerpání způsobené dlouhodobým stresem. Není vám to povědomé? Nejčastěji postihuje lidi pracující v oborech jako je zdravotnictví, školství a sociální práce. Nová doba si ale žádá nové oběti. Stále častěji se setkáváme s vyhořelými manažery napříč úrovněmi ve firmě.  Ukazuje se, že syndrom vyhoření může postihnout prakticky kohokoliv, kdo je vystaven stresu.  Známe metody a postupy, jak vyhoření předcházet i jak ho komplexně a aktivně řešit.

Syndrom vyhoření se liší od deprese a a únavy tím, že z počátku postihuje pouze pracovní oblast (ostatní oblasti lidského života nejsou alespoň zpočátku zasaženy) Postupem času však může dojít právě k rozvoji deprese či chronické únavy. Hlavním varovným signálem syndromu vyhoření jsou pochybnosti týkající se smyslu vykonávané práce. Syndrom vyhoření postihuje stejně často ženy jako muže a zdá se, že počet vyhořelých jedinců rapidně narůstá. Neustále se zvyšující se nároky a požadavky na pracovníky jdou ruku v ruce s nárůstem stresu na pracovišti. To vyvolává další frustraci a stres a k syndromu vyhoření už je to jen krůček…. Zastavte se a poraďte se s námi.