Cena kurzu:

 4990 – 7900.- Kč

Délka kurzu:

40 hodin

Místo konání:

Praha / Karlín

Vypsané termíny:

květen 2017

Co vás naučíme:

V tomto kurzu vás připravíme na zkoušky odborné způsobilosti k získání profesní kvalifikace osoby vykonávající činnost majetku – STRÁŽNÝ. Po ukončení kurzu a složení profesní zkoušky budete mít veškeré kompetence a dovednosti pro tuto pracovní pozici.

Obsah rekvalifikace:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob
 • Obsluhování technických bezpečnostních systémů
 • Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému
 • Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti
 • Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách
 • Kontrolní činnost ve střežených objektech
 • Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
 • Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti
 • Používání věcných bezpečnostních prostředků
 • Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách                                                                        

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ( kód 68-008-E) pod číslem jednacím……zkouška se koná před autorizovanými osobami Ministerstva vnitra. 

Vstupním předpokladem účastníka kurzu je ukončené středoškolské vzdělání zakončené výučním listem nebo maturitní zkouškou.

Máte-li zájem o účast v tomto kurzu, ozvěte se nám:

8 + 6 =