Cena kurzu:

15.750Kč

 Délka kurzu:

  120 hodin

 Místo konání:

  Praha / Karlín

 Vypsané termíny:

  květen 2017

Co vás naučíme

V rámci našeho kurzu vás připravíme na novou profesi, ale především vám pomůžeme osvojit si potřebné lektorské dovednosti ke vzdělávání dospělých. Účastníci si vyzkouší plánování seminářů, lektorování, vyhodnocování úspěšnosti, reflexi a různé analýzy obtížných lektorských situací.

Kurz je vhodný jak pro lektory, kteří již mají určité zkušenosti se vzděláváním dospělých v různých oborech, tak pro ty, kteří je zatím nemají, ale rádi by se tomuto oboru začali věnovat. Zajímavý může být nejen pro jednotlivce, ale i pro firmy, organizace, usilující o kvaliní rozvoj dovedností svých interních lektorů. Kurz je v celkovém rozsahu 120hodin

Obsah rekvalifikace:

  • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
  • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
  • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
  • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
  • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
  • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
  • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Rekvalifikační kurz je akreditován MŠMT, kvalifikační standard (75-001-T). Číslo akreditace…. Závěrečná zkouška je součástí rekvalifikačního programu. Úspěšní absolventi a absolventky získají také osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Vstupním předpokladem účastníka kurzu je ukončené středoškolské vzdělání zakončené výučním listem nebo maturitní zkouškou.

DOPLŇKOVÝ KURZ a ZKOUŠKA

1) Lektor dalšího vzdělávání – přípravný kurz ke zkoušce –   Ve zkráceném přípravném kurzu ke zkoušce se účastníci seznámí s hodnotícími standardy profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání a ověří si, zda disponují potřebnými znalostmi ke složení zkoušky.

Délka kurzu: 20 hodin  / Cena:  6.500Kč

2)  Lektor dalšího vzdělávání – zkouška profesní kvalifikace – pouze zkouška

Délka kurzu: pouze zkouška / Cena:  3.750Kč

Máte-li zájem o účast v tomto kurzu, ozvěte se nám:

9 + 15 =