Cena kurzu:

4500 – 9900.- Kč

Délka kurzu:

20 / 40 hodin

Místo konání:

Praha / Karlín

Vypsané termíny:

květen 2017

Co vás naučíme:

Práce detektiva obnáší mnohé záležitosti spjaté nejen s odpovědností vůči klientovi, ale především s dodržováním právních norem a s otázkou bezpečnosti a ochrany osobních údajů. V práci detektiva – koncipienta je bezpodmínečně nutné mít vždy pro klienta potřebné dokumenty evidované s vysokou pečlivostí, připravené a řádně a zákonnými způsoby zpracované.  Rádi vás touto problematikou kvalifikovaně provedeme, aby jste vždy postupovali správně a dle zákonných norem,k užitku a ve prospěch vašich klientů

Obsah rekvalifikace:

  • Orientace v základních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problemtiku a ochranu osobních údajů
  • Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a k jejich praktickému naplňování
  • Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti
  • Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi
  • Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod)

Rekvalifikační kurz je akreditovaný MŠMT ČR v rozsahu 20/40  hodin teoretické výuky. Závěrečná zkouška je součástí rekvalifikačního programu. Úspěšní absolventi a absolventky získají také osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Vstupním předpokladem účastníka kurzu je minimálně střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, vztah k oboru, schopnost učit se, praktické a teoretické myšlení, bezúhonnost, fyzická zdatnost, schopnost jednat s lidmi, schopnost analyzovat a řešit problémy

Máte-li zájem o účast v tomto kurzu, ozvěte se nám:

8 + 12 =