V projektu Linky KOMPAS se jedná o kooperaci Nadačního fondu Bezbariér (www.bezbarier.eu) a sociálního podniku Re-coursu v řešení společenské situace a informovanosti cílené, ale i potřebné populace. 

Rádi bychom Vám představili projekt Linka Kompas, která je realizována NF Bez Bariér a vzniká na základě inspirace od Linky Anténa, která byla zřízena v době “karantény” a během velmi krátké chvíle si získala velké množství klientů. Tato linka skončila s nouzovým stavem a vzhledem k tomu, že velmi dobře fungovala, rádi bychom se inspirovali.

Připravili jsme linku s názvem Kompas jejímž účelem je pomoci lidem, kteří to potřebují. Evropské firmy lépe řešeno zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni řešit echny druhy rizik pro zdraví a bezpečnost pracovní včetně rizik pro zdraví duševní, dle rámcové směrnice EU 89/391/EHS.

Nadační fond Bezbariér je nový a čistý a směřuje na podporu projektů především v jihočeském regionu, zejména pokud má znát dobře všechny organizace a navrhované projekty, mezi které chce rozdělovat získané finanční prostředky. Hlavním motem je, že naši kolegové i partneři, kam směřuje naše pomoc, se nepřímo i přímo zapojují do práce s lidmi, kteří díky zdravotním hendikepům mají horší přístup na trh práce.

 

Hlavní cíl Linky KOMPAS je na rozdíl od známých krizových linek nebo linek pomoci, vždy specializovaných na jeden problém, je kvalitně a kvalifikovaně poskytovat obecnou, základní službu – pomoc s definováním problému klienta, který potřebuje řešit.

KOMPAS = SMĚR, správný směr

Linka KOMPAS nabízí možnosti opakovaného ne-anonymního telefonického kontaktu, funguje jako primární péče před předáním na konkrétní krizové linky či příslušné organizace, na které přímo odkazuje.

Služba Linky KOMPAS je zdarma. Klient hradí běžnou cenu svého hovoru (na základě svého tarifu nebo paušálu).

Délka rozhovoru je maximálně 30 minut.

Operátor je vázán mlčenlivostí, zpracovává stručnou dokumentaci hovoru. O vedených rozhovorech referuje v rámci týmu linky.

V případě, že je klientovo téma pro operátora citlivé nebo je mimo jeho odbornost, bude předán jinému operátorovi.

 

 

Telefon Linky KOMPAS je:

380 425 380.

Tým Linky KOMPAS 

Lucie Horníková – vedoucí linky

Benešová Markéta – operátorka linky, administrativní podpora

Horká Veronika – operátorka linky

Hrbková Marta – operátorka linky

Kampošová Veronika – technická podpora linky

Kroupová Karla – operátorka linky

Pöchmannová Marta – technická podpora linky

Zemanová Jitka – operátorka linky, koordinátorka

Zde se zaregistrujete:

Po úspěšné registraci si můžete nastavit výši Vašeho paušálu za služby poskytované Linkou KOMPAS pro vaše zaměstnance a nebo osobní potřebu.

14 + 5 =